O nas

 Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osiedla Błonie powstało w grudniu roku 1996, by wspierać i uzupełniać działania Klubu Błonie, który nie miał osobowości prawnej.

W planie zagospodarowania osiedla Błonie i budynku przy ul. Dragonów nie przewidywano lokalu dla placówki kultury. Mimo tego Marzena Pieńkosz-Sapieha postanowiła przekonać  kierownika administracji osiedla Zdzisława Gencę do znalezienia pomieszczenia dla klubu. Pan kierownik zaproponował Radzie Osiedla Błonie zmianę przeznaczenia 36 metrowej sali posiedzeń partyjnych. Rada Osiedla zaakceptowała jego propozycję. W ten sposób w roku 1991 osiedle Błonie wzbogaciło się o placówkę kultury.

Rozmaite formy aktywności Klubu odpowiadały na potrzeby mieszkańców. Skromne warunki lokalowe uległy stopniowej poprawie. W kolejnych latach Klub pozyskał 50-metrową salę widowiskową, w której pierwotnie miała być księgarnia, a następnie salkę muzyczną, gdzie wcześniej funkcjonował sklepik odzieżowy. Miejsce na pracownię plastyczną wygospodarowano w kondygnacji technicznej, a niewielkie pomieszczenia dla interesantów i pracowników – powstały dzięki zabudowie korytarza. W tej formie osiedlowa placówka kultury funkcjonuje do chwili obecnej.

Chociaż Klub aktywnie działał, na osiedlu brakowało obiektów sportowo-rekreacyjnych. Turniej Piłkarskich Szóstek organizowany rokrocznie przez Klub musiał się odbywać na stadionie BKS w osiedlu LSM. Problem braku boisk sygnalizowali wielokrotnie młodzi mieszkańcy. Klub Błonie zareagował – pod jego patronatem powstało Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osiedla Błonie, którego głównym celem było doprowadzenie do budowy boisk i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Do realizacji tego bardzo trudnego zamierzenia niezbędna była szeroka integracja i poparcie mieszkańców. Ideę nagłaśniano podczas festynów, na które Stowarzyszenie Błonie pozyskiwało środki. Równocześnie Stowarzyszenie składało do Urzędu Miasta szereg wniosków dotyczących finansowania budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych. Ponadto zleciło i z własnych środków sfinansowało opracowanie 3 projektów technicznych: zespołu boisk przy ul. Husarskiej, koncepcję programową Parku Trzech Pokoleń i projekt skateparku. Środki, dzięki którym sfinansowane zostały projekty, pochodziły m.in. z organizacji bali sylwestrowych.

Przedłożenie tych projektów i wysiłki o to, by znalazły się środki w budżecie Miasta Lublin na ich realizację, przyniosło rezultaty: powstał zespół boisk przy ul. Husarskiej, Orlik i skatepark.

Stowarzyszenie Błonie jako osobowość prawna składało wnioski i realizowało projekty uzupełniające ofertę kulturalną Klubu Błonie oraz wydawało Gazetę Niecodziennik. W planach Stowarzyszenia było także zagospodarowanie budynku po szkole społecznej przy ul. Herbowej i zorganizowanie tam Klubu Integracji Społecznej. Niestety budynek został rozebrany.

Lista dokonań Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Osiedla Błonie jest długa, ale najlepiej świadczą o nich użytkowane do dziś obiekty sportowo-rekreacyjne, które służą mieszkańcom. I o to chodziło.

Obecnie Stowarzyszenie Błonie koncentruje się na pomocy najuboższym mieszkańcom Lublina i województwa Lubelskiego.   

Marzena Pieńkosz-Sapieha

Stowarzyszenie Błonie wydało również kilka nakładów osiedlowej gazetki o nazwie “Niecodziennik”.