POPŻ – podprogram 2018

1. Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków osiedla Błonie w Lublinie z terenu województwa lubelskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Lublinie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019. 2.    Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 2662 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa lubelskiego 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

5. W ramach Podprogramu 2018 dla 100 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących: