POPŻ – podprogram 2016

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osiedla „BŁONIE” w okresie sprawozdawczym prowadziło dystrybucję żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016. W ramach współpracy partnerskiej z Fundacją Bank Żywności w Lublinie Stowarzyszenie Błonie otrzymało 205 241,3 kg żywności do dalszej dystrybucji. Pozyskane w ten sposób produkty najwyższej jakości w 16 rodzajach Wolontariusze Stowarzyszenia Błonie przekazali w formie 13 000 paczek żywnościowych żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom województwa lubelskiego w liczbie ponad 7 600 osób.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa-Podprogram 2016 Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków „BŁONIE” dotarło do miejscowości: Biłgoraj, Łukowa, Potok Górny, Biszcza, Obsza, Zakrzew, Zakrzówek, Wilkołaz, Trzydnik Duży, Wola Mysłowska, Kamionka, Uścimów, Rejowiec Fabryczny, Konopnica, Łabędzia, Biała Podlaska.

Wolontariusze Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków „BŁONIE” dotarli do 16 miejscowości na terenie województwa lubelskiego m.in.: W Biłgoraju pomoc z PO PŻ uzyskało 165 osób, którym wydano 165 paczek żywnościowych;  w Łukowej objęto pomocą 221 osób, którym wydano 221 paczek; w Potoku Górnym objęto pomocą 354 osoby, którym wydano 557 paczek; w Biszczy objęto pomocą 483 osoby, którym wydano 821 paczek; w  Obszy objęto pomocą 442 osoby, którym wydano 778 paczek; w Zakrzewie objęto pomocą  296 osób, którym wydano 296 paczek; w  Zakrzówku objęto pomocą 613 osób, którym wydano 613 paczek; w Wilkołaz objęto pomocą 155 osób, którym wydano 155 paczek; w Trzydniku Dużym objęto pomocą 568 osoby, którym wydano 1104 paczek; w Woli Mysłowskiej objęto pomocą 277 osób, którym wydano 529 paczek; w Kamionce objęto pomocą 285 osób, którym wydano 777 paczek; w Uścimowie objęto pomocą 546 osób, którym wydano 952 paczek; w Rejowcu Fabrycznym objęto pomocą 125 osób, którym wydano 125 paczek; w Konopnicy objęto pomocą 331 osób, którym wydano 625 paczek; w  Białej Podlaskiej objęto pomocą 2354 osoby, którym wydano 4708 paczek, w Lublinie wydano 395 paczek dla 395 osób.