Misja – cele i sposoby ich realizacji

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje przez: